Jag har i huvudsak erfarenhet från läraryrket och där i från högstadiet. I och med detta är min målsättning också att utveckla mig inom det området i framtiden men väljer gärna andra arbeten också för att få erfarenhet. Mina tidigare erfarenheter inom hotell och restaurang har jag ofta nytta av och även dessa kunskaper vill jag utveckla i framtiden lika så erfarenheten som säljare.

Inom träningen vill jag utvecklas och bli starkare och i längde få ett hälsosammare liv. Tidigare har jag tränat mycket kampsport men lade av med det då intresset inte längre fanns där. Efter några inaktiva år har jag nu börjat träna styrketräning och hoppas på att det ger mig det jag vill med träningen.

Klicka här För att hämta hem mitt Cv.

Praktiska kunskaper och erfarenheter:

Förtroendeuppdrag:

Pågående, Vice Ordförande för JFA (Jämtlands fältartilleri)

Pågående, IT ansvarig för JFA (Jämtlands fältartilleri)

Pågående, IT ansvarig för Sommarhagens vänner

Pågående, Sammankallande i PRU (PR utskottet) för Arnljotspelen

2016-2017, Ordförande för JHFS (Jämtlands Historiska Fäktsällskap)

2013-2016, Sekreterare för ÖSF( Östersunds Stagefighting AU)

2014-2016 Kassör för JHFS (Jämtlands Historiska Fäktsällskap)

2011-2013, IT ansvarig för Arnljotspelen

2012-2013, Suppleant för Arnljotspelen

2012-2013, IT ansvarig för Österhus Vänner

2012-2013, Sekreterare för Österhus Vänner

2010-2011, Ledare i Odenlundskyrkans SMU scouter

2005-2008, Kassör i Åre budo Kai

2006-2007, Elevrådsordförande, Åre gymnasieskola, Åre

Utbildning:

Ht2015 – pågående Grundlärarutbildningen åk 4-6, Mittuniversitetet, Sundsvall

Ht 2012 Webbdesign, Webbutveckling och Photoshop, Mittuniversitetet, Östersund

Sommar 2012 Litteraturvetenskap, Linné universitetet, Växjö

2010-2012 Fritidsledarutbildning, Birka folkhögskola, Ås Examensarbete: Lajv, Rollspel och Figurspel

2008-2010 Historia B, Spanska A, Webbdesign och Turism, Hermods, Östersund 2004-2007

Estetiska programmet inr. Bild och form , Åre gymnasieskola, Järpen

Språkkunskaper:

Svenska(modersmål)

Engelska(Bra)Japanska (nybörjare)

Spanska (nybörjare)

Datakunskaper:

Officepaketen.

Hemsides- och databashantering